Közelednek az éves beszámoló közgyűlések!

Közelednek az éves beszámoló közgyűlések!

Az éves beszámoló közgyűlés az egyik legfontosabb, legmeghatározóbb esemény egy társasház életében, ahol minden megjelent tulajdonos véleménye alapján a társasház jövőbeni fejlesztéseiről, a közösköltség mértékéről, és további, a lakóközösséget érintő ügyben tud véleményt alkotni és szavazni.

A beszámoló közgyűlést legkésőbb május 31-ig kell megtartani. A közgyűlésre valamennyi tulajdonostársat írásban kell meghívni és egyidejűleg a meghívó egy példányát jól látható helyre kifüggeszteni.

A beszámolónak megbízható és valós képet kell tükröznie a társasház vagyonáról és összetételéről, pénzügyi helyzetéről és tevékenysége eredményéről. Tartalmaznia kell a tervezett és tényleges kiadásokat és bevételeket, a tárgyi eszköz leltárt, a közös költség összegét és a rezsicsökkentésből eredő megtakarításokat.

A közös képviselő készít egy költségvetést, ami az adott év pénzügyi terve, ehhez az előző év tényadatait veszi alapul. A beszámoló közgyűlésen a közös képviselő ismertetheti a hátralékosok nevét és tartozásuk összegét, ezt azonban a rendkívüli közgyűlésen nem teheti meg, mert azzal megsérti a hátralékosok személyiségi jogait.

Vannak olyan esetek, amikor a társasház számláján jelentős pénzforrás található. Az esetek egy része, valóban magyarázható a gazdálkodás sikerességével, viszont azt nem szabad elfelejteni, hogy a társasház nem profit orientált, tehát eredményt nem kell elérnie, többletet nem kell kimutatnia. Érdemes az elért többletet megvizsgálni, honnan származik. Természetesen a célbefizetések elkerülése érdekében szükség van arra, hogy a társasháznak legyen tartaléka váratlan helyzetekre.
A pénzügyi tervezés a társasházkezelés fontos része, szánjunk rá időt, és a közgyűlésen mondjuk el észrevételeinket, mivel minden észrevétel hozzájárulhat a sikeres működéshez.