Építőipari tervezés

Célunk olyan épületek tervezése, melyeknek egyértelmű üzenete van. Törekszünk a racionalitás, átláthatóság, gazdaságosság jegyében végezni „munkánkat”. Nyitottak vagyunk a korszerű megoldásokra, nyomon követjük az innovatív hazai és nemzetközi építészetet. Rendszeres tanulmányutak, termékfejlesztő cégek/üzemek látogatása mellett szakmai konferenciákon veszünk részt.

Folyamatosan bővülő, fiatal csapatunk nyitott, örömmel vállalja  pályázati tervdokumentációk elkészítését,  családi házak megtervezését, de a szakma bármely spektrumába tartozó megbízásnak megpróbálunk eleget tenni.

Tervdokumentációk

A tanulmányterv / vázlatterv a tervezés kezdetén, a tervezési program meghatározása után készül. Célja a leendő objektumra vonatkozó mindennemű kötöttség, költségeket befolyásoló körülmény időben kiderüljön. Telepítési vázlatok készülnek a telekre, figyelembe véve a tájolási és környezeti adottságokat, a beépítési mutatókat és hatósági előírásokat.A szóba jöhető változatokat definiálni kell, azokat azonos szempontrendszer szerint értékelni. Továbbá, bemutatni valamennyi eltérő változat előnyeit és hátrányait, majd ezek alapján javaslatot tenni a tovább tervezendő változatra.

A tanulmányterv / vázlatterv megmutatja az épület leggazdaságosabb elhelyezkedését a telken belül, megközelítést, a térkapcsolatokat, belső közlekedési rendszert, közös használatú tereket, parkolási rendszert és a tömegformát.

Tervezési szerződés

A tervezés megkezdésének alapvető feltétele a tervezési szerződés megkötése, mely rögzíti többek között a határidőket, az adatszolgáltatási kötelezettségeket, a tervezési díjat, azaz mindkét fél jogait és kötelezettségeit.

Hatósági ügyintézés

A vázlatterv és konkrét elképzelések birtokában tervezőnk leegyezteti a terveket az illetékes építési hatóságokkal és szakhatóságokkal, valamint folyamatosan kapcsolatot tart és együttműködik a tervezés folyamán az illetékes hatóságokkal.

Engedélyezési terv tartalma

Az engedélyezési terv pontos tartalmát a 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet határozza meg.

A tervdokumentációt nyomtatott formában átadjuk a megbízónak, a rajzok, hatóságok felé elektronikus (ÉTDR rendszeren keresztül) történő feltöltéséről mi gondoskodunk.

A tervdokumentáció tartalma a következő:

Műszaki leírások

 • építészeti műszaki leírás
 • statikai műszaki leírás
 • épületgépészeti műszaki leírás
 • energetikai számítás
 • épületvillamossági műszaki leírás
 • kertépítészet, környezetrendezés leírása
 • telken belüli közművek leírása

Szakhatósági egyeztetések
Szolgáltatói és hatósági elvi engedélyek

 • közmű nyilatkozatok
 • kéményseprő nyilatkozat

Tervek, tervrajzok

 • helyszínrajz 1:500-as méretarányban
 • alaprajzok 1:100-as méretarányban
 • metszetek, a szükséges számban 1:100-as méretarányban
 • összes homlokzat 1:100-as méretarányban
 • színtervek 1:100-as méretarányban
 • látványtervek ( minimum 2 db)

statisztikai adatlap

hivatalos helyszínrajz, melyet az illetékes földhivatalból kell beszerezni

Az ajánlati terv egyetlen célja, hogy kiválaszthassuk a megfelelő kivitelező céget a projekt megvalósításához.

Az engedélyezési tervnél kidolgozottabb tervfázis, új eleme az árazatlan tételes költségkiírás, mely pontos megnevezéseket és mennyiségeket, számokat tartalmaz a házba beépülő összes anyagról, munkafolyamatról és technológiáról.

A tervdokumentáció tartalma a következő:

 • építész költségkiírás
 • statikus, tartószerkezeti költségkiírás,
 • épületgépészeti költségkiírás,
 • épületvillamossági költségkiírás,
 • kertépítész költségkiírás.

Műszaki leírások

 • építészeti műszaki leírás
 • statikai műszaki leírás számításokkal
 • épületgépészeti műszaki leírás
 • energetikai számítás
 • épületvillamossági műszaki leírás
 • kertépítészet, környezetrendezés leírása
 • telken belüli közművek leírása

Tervek, tervrajzok

 • helyszínrajz 1:500-as méretarányban
 • alaprajzok 1:100-as méretarányban
 • metszetek, a szükséges számban 1:100-as méretarányban
 • összes homlokzat 1:100-as méretarányban
 • színtervek 1:100-as méretarányban
 • látványtervek , számítógépes modell , 3D látványterv

A kiviteli tervdokumentáció tartalmát a 191/2009. (IX.15.) Kormányrendelet szabályozza. A kiviteli terv nem más, mint a pontos recept az épület felépítéséhez. Megadja a konkrét megoldásokat és anyagokat, a technológiai utasításokkal együtt a szerkezeti részletek kialakítására.

A tervdokumentáció tartalma a következő:

 • szintek alaprajzai 1:50
 • metszetek, a szükséges számban 1:50
 • részmetszetek, , a szükséges számban 1:50
 • tetőfelülnézet 1:50
 • homlokzatok 1:50
 • lépcsőtervek 1:20
 • részlettervek, csomóponti tervek 1:5, 1:10
 • asztalos konszignáció (belső, külső nyílászárók, beépített szerkezetek) 1:50
 • lakatos konszignáció (belső, külső nyílászárók, beépített szerkezetek, korlátok, rácsok, árnyékolók) 1:50

statikus munkarész pontos számításokkal

 • alapozási tervek 1:50
 • előregyártott szerkezetek tervei – szerkezettől függően 1:50
 • monolit vasbeton szerkezetek tervei vasalási tervvel – szerkezettől függően 1:50
 • lépcsők tervei 1:50
 • szerkezeti részletrajzok 1:10, 1:5
 • vaskimutatások stb.. szerkezettől függően

épületgépészeti munkarész

 • fűtési hálózat tervei 1:50
 • vízhálózat és szennyvízhálózat tervei 1:50
 • gázhálózat tervei 1:50
 • szellőzőhálózat tervei 1:50
 • hűtési rendszer tervei 1:50

épületvillamossági munkarész

 • belső világítás, dugalj- és kapcsolóhálózat tervei 1:50
 • gyengeáramú hálózatok nyomvonal tervei (telefon, riasztó rendszer, IT hálózati rendszer, kaputelefon) 1:50
 • földelés és villámvédelem 1:100

kertterv, környezetrendezés, külső munkák

 • ültetési terv 1:50
 • burkolatok, támfalak tervei 1:50
 • kapubehajtó, útcsatlakozás terve 1:50

árazatlan tételes költségkiírás

 • minden tervezési szakágra kiterjesztve, az összes beépített anyagra és munkafolyamatra

Makett készítés

Az építészeti makett segíti a tervezést, csökkenti a döntési kockázatot. Készítése megkönnyíti az értékesítő, illetve kivitelező cégeket a vásárló meggyőzésében. Segítünk Önnek a kétdimenziós rajzok, tervdokumentációk megértésében az egyedi igények alapján elkészített maketteken keresztül.

pexels-photo

Látványtervezés

Tervezés során a tervező és a megrendelő közötti kommunikáció legbiztosabb formája a látványterv készítés. A tervek látványtervekkel való bemutatása és a látványtervek elfogadása rengeteg félreértést megelőzhet!

Ezek segítségével könnyedén el tudjuk magyarázni a száraz műszaki dokumentációt és megértetni a tervezés során felmerült problémákat.

pexels-photo-63437

Lépjen velünk kapcsolatba!

Olla Architect Studio Kft.

Ruppert András

Ruppert András

Építész tervező

+36 30 740 5110

 [email protected]